+ 90 (312) 255 28 41

Yönetmelikler

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (EK-1)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011-AB)