+ 90 (312) 255 28 41

Poz Numaraları

Yatay delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/C01 190 x 85 x 190 mm yatay delikli tuğla
04.016/C02 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla
04.016/C03 250 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla
04.016/C04 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla
04.016/C05 250 x 120 x 200 mm yatay delikli tuğla
04.016/C06 250 x 120 x 250 mm yatay delikli tuğla
04.016/C07 235 x 240 x 185 mm yatay delikli tuğla
04.016/C08 290 x 240 x 185 mm yatay delikli tuğla
04.016/C09 250 x 250 x 135 mm yatay delikli tuğla
04.016/C10 250 x 250 x 200 mm yatay delikli tuğla
04.016/C11 350 x 250 x 200 mm yatay delikli tuğla
04.016/C12 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla
04.016/C13 240 x 135 x 250 mm yatay delikli tuğla
04.016/C14 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla
04.016/C15 240 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla
04.016/C16 235 x 240 x 190 mm yatay delikli tuğla
04.016/C17 190 x 190 x 135 mm yatay delikli kilitli tuğla
04.016/C18 240 x 250 x 135 mm yatay delikli kilitli tuğla
Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1)(W Sınıfı-650 kg/m3)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/D01 240 x 115 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D02 240 x 145 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D03 240 x 175 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D04 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D05 240 x 240 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D06 240 x 250 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D07 240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1)(W Sınıfı-650 kg/m3)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/D01 240 x 115 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D02 240 x 145 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D03 240 x 175 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D04 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D05 240 x 240 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D06 240 x 250 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
04.016/D07 240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 600 kg/m3)
Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1)(W Sınıfı-650 kg/m3)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/E01 240 x 115 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/E02 240 x 145 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/E03 240 x 175 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/E04 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/E05 240 x 240 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/E06 240 x 250 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/E07 240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 650 kg/m3)
Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1) (W Sınıfı-750 kg/m3)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/G01 240 x 115 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/G02 240 x 145 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/G03 240 x 175 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/G04 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/G05 240 x 240 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/G06 240 x 250 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/G07 240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 750 kg/m3)
Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1) (W Sınıfı-800 kg/m3)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/H01 240 x 115 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 800 kg/m3)
04.016/H02 240 x 145 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 800 kg/m3)
04.016/H03 240 x 175 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 800 kg/m3)
04.016/H04 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 800 kg/m3)
04.016/H05 240 x 240 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 800 kg/m3)
04.016/H06 240 x 250 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 800 kg/m3)
04.016/H07 240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla (W Sınıfı 800 kg/m3)
Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1)(AB Sınıfı-650 kg/m3) (UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/K01 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/K02 390 x 190 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/K03 290 x 240 x 135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/K04 390 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/K05 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 650 kg/m3)
04.016/K06 390 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 650 kg/m3)
Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1)(AB Sınıfı-700 kg/m3)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/L01 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 700 kg/m3)
04.016/L02 390 x 190 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 700 kg/m3)
04.016/L03 290 x 240 x 135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 700 kg/m3)
04.016/L04 390 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 700 kg/m3)
04.016/L05 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 700 kg/m3)
04.016/L06 390 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 700 kg/m3)
04.016/L07 250 x 380 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 700 kg/m3)
Düşey delikli P birim tuğlalar (TS EN 771-1)(AB Sınıfı-750 kg/m3)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/M01 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/M02 390 x 190 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/M03 290 x 240 x 135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/M04 390 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/M05 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/M06 390 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 750 kg/m3)
04.016/M07 250 x 380 x 190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 750 kg/m3)
Düşey delikli dış cephe tuğlası (TS EN 771-1) (U birim)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/N01 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası
04.016/N02 190 x 90 x 85 mm düşey delikli dış cephe tuğlası
04.016/N03 215 x 102 x 65 mm düşey delikli dış cephe tuğlası
Düşey delikli tuğlalar (TS EN 771-1) (U birim)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/N04 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 750 kg/m3)
Harman tuğlası (TS EN 771-1)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/P01 190 x 90 x 50 mm dolu harman tuğlası
04.016/P02 190 x 90 x 50 mm delikli harman tuğlası
Asmolen döşeme dolgu tuğlaları (TS 1261)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/R01 200 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası
04.016/R02 225 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası
04.016/R03 250 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası
04.016/R04 275 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası
04.016/R05 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası
04.016/R06 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası
04.016/R07 350 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası
Asmolen döşeme kiriş tuğlaları(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/S01 120 x 200 x 530 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası
04.016/S02 160 x 200 x 530 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası
04.016/S03 200 x 200 x 530 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası
04.016/S04 250 x 200 x 530 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası
04.016/S05 300 x 200 x 530 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası
04.016/S06 120 x 200 x 330 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası
04.016/S07 160 x 200 x 330 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası
04.016/S08 200 x 200 x 330 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası
04.016/S09 250 x 200 x 330 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası
04.016/S10 300 x 200 x 330 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası
Dış Baca Tuğlaları (TS EN 771-1)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/T01 190 x 190 x 190mm yuvarlak baca tuğlası
04.016/T02 250 x 250 x 190mm yuvarlak baca tuğlası
04.016/T03 260 x 260 x 190mm yuvarlak baca tuğlası
04.016/T04 300 x 300 x 190mm yuvarlak baca tuğlası
04.016/T05 240 x 240 x 190mm kare baca tuğlası
04.016/T06 250 x 250 x 190mm kare baca tuğlası
04.016/T07 240 x 190 x 190mm dikdörtgen baca tuğlası
04.016/T08 300 x 190 x 190mm dikdörtgen baca tuğlası
04.016/T09 390 x 190 x 190mm shunt baca tuğlası
04.016/T10 460 x 190 x 190mm shunt baca tuğlası
04.016/T11 350 x 350 x 190mm yuvarlak şömine baca tuğlası
04.016/T12 300 x 200 x 190mm dikdörtgen şömine baca tuğlası
04.016/T13 300 x 400 x 190mm dikdörtgen şömine baca tuğlası
Cephe Kaplama Tuğlaları (TS EN 1304)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/U01 215 x 65 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Kırmızı)
04.016/U02 215 x 65 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Kahverengi)
04.016/U03 215 x 65 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Sarı)
04.016/U04 215 x 65 x 15 x 102 cephe kaplama tuğlası (Köşe L-Kırmızı)
04.016/U05 215 x 65 x 15 x 102 cephe kaplama tuğlası (Köşe L-Kahverengi)
04.016/U06 215 x 65 x 15 x 102 cephe kaplama tuğlası (Köşe L-Sarı)
04.016/U07 100 x 300 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Kırmızı)
04.016/U08 100 x 300 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Sarı)
04.016/U09 100 x 300 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Kahve)
04.016/U10 100 x 300 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Beyaz)
04.016/U11 200 x 400 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Kırmızı)
04.016/U12 200 x 400 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Sarı)
04.016/U13 200 x 400 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Kahve)
04.016/U14 200 x 400 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Beyaz)
04.016/U15 250 x 500 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Kırmızı)
04.016/U16 250 x 500 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Sarı)
04.016/U17 250 x 500 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Kahve)
04.016/U18 250 x 500 x 15 mm cephe kaplama tuğlası (Beyaz)
Giydirme Cephe Tuğlaları (TS EN 1304)(UxGxY)
Poz No Tanımı
04.016/V01 200x400x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Kırmızı)
04.016/V02 200 x 400 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Sarı)
04.016/V03 200 x 400 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Kahve)
04.016/V04 200 x 400 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Beyaz)
04.016/V05 200x500x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Kırmızı)
04.016/V06 200 x 500 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Sarı)
04.016/V07 200 x 500 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Kahve)
04.016/V08 200 x 500 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Beyaz)
04.016/V09 250x500x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Kırmızı)
04.016/V10 250 x 500 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Sarı)
04.016/V11 250 x 500 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Kahve)
04.016/V12 250 x 500 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Beyaz)
04.016/V13 300x600x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Kırmızı)
04.016/V14 300 x 600 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Sarı)
04.016/V15 300 x 600 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Kahve)
04.016/V16 300 x 600 x 25 mm giydirme cephe tuğlası (Beyaz)
“Taban Tuglaları (TS EN 1344)(Enine kırılma yükü sınıfı T4, Asınmaya karsı dayanıklılık sınıfı A3,kayma kızaklamaya karsı dayanıklılık sınıfı U3)”
Poz No Tanımı
04.016/Y04 210 X 105 X 40 mm taban tuglası (kırmızı)
04.016/Y05 210 X 105 X 50 mm taban tuglası (kırmızı)
04.016/Y06 210 X 105 X 65 mm taban tuglası (kırmızı)
04.016/Y07 210 X 105 X 40 mm taban tuglası (kahverengi)
04.016/Y08 210 X 105 X 50 mm taban tuglası (kahverengi)
04.016/Y09 210 X 105 X 65 mm taban tuglası (kahverengi)
04.016/Y10 210 X 105 X 40 mm taban tuglası (sarı)
04.016/Y11 210 X 105 X 50 mm taban tuglası (sarı)
04.016/Y12 210 X 105 X 65 mm taban tuglası (sarı)
KİREMİTLER (TS EN 1304)
Poz No Tanımı
04.025/A01A Üst ve alt kiremit (geniş tip) (Grup 1) (Alaturka)(m2)
04.025/A01B Üst ve alt kiremit (dar tip) (Grup 1) (Alaturka)(m2)
04.025/A02 Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit (Grup 1)(m2)
04.025/A03 Sadece yan kenarından kenetlenebilen kiremit (Grup 1)(m2)
04.025/A10 Mahya kiremit (Grup:1)(m)